Suomen Biografi Osakeyhtiö

Yhtiön nimet: 
Suomen Biografi Osakeyhtiö
Toimiala: 
Elokuvaohjelmien levittäminen, Elokuvaohjelmien valmistaminen
Maa:
Suomi (FI)
Perustettu:
1918
Lakannut:
1930
Yrityshistoria:

Suomen Biografi Oy oli vuonna 1918 perustettu yhtiö, jonka ensisijaiset toiminta-alat olivat elokuvateatterit ja elokuvien maahantuonti. Yhtiö myytiin Suomi-Filmi Oy:lle vuonna 1926, johon se fuusioitiin 1930.

Suomen Biografi Osakeyhtiö - Finska Biograf Aktiebolagetin perustava kokous pidettiin Helsingissä 20.12.1918. Alkupääoman suuruus oli 3 000 000 markkaa, ja perustajajäsenten joukossa elokuvamiehiä oli vähemmistö, ainoastaan viisi neljästätoista. Heti perustamispäivänään uusi yhtiö saattoi hankkia omistukseensa kymmenen elokuvateatteria maan suurimmista kaupungeista Helsingistä, Turusta, Viipurista, Tampereelta sekä Kuopiosta, ja edelleen helmikuussa 1919 Helsingistä Pohjois-Esplanadin varrella sijaitsevan elokuvateatteri Maximin, joka perusteellisesti korjattuna avattiin 12.10.1919 uudelleen Kino-Palatsin nimellä.

Elokuvateatteritoiminnan harjoittajana uusi yhtiö oli Suomen suurin. Lisäksi sen toimialoihin kuuluivat elokuvien maahantuonti ja levitys. Vuonna 1919 yhtiö myös tuotti runsaan puolen tunnin mittaisen komedian Venusta etsimässä eli Erään nuoren miehen ihmeelliset seikkailut ja otti 1920 levitykseensä Erkki Karun ensimmäiset ohjaustyöt Ylioppilas Pöllövaaran kihlaus (1920) ja Sotagulashi Kaiun häiritty kesäloma (1920). Vuosina 1919-21 se valmisti myös parikymmentä dokumenttilyhytelokuvaa.

Tultaessa 1920-luvun puoliväliin Suomen Biografi Oy:n omistajaliikemiehet totesivat, ettei vuoden 1925 taloudellista tulosta voitu kiristyneessä kilpailutilanteessa pitää tyydyttävänä. Suomi-Filmi johtajansa Erkki Karun aloitteesta päätti tällöin käyttää tilaisuutta hyväkseen ja hankki 18.4.1926 tekemällään päätöksellä yhtiön omistukseen Suomen Biografi Oy:n osake-enemmistön. Toiminnot sulautettiin yhteen, ja kun Suomi-Filmi osittain 1920- ja 1930 -lukujen vaihteessa alkaneen yleismaailmallisen talouspulan aiheuttamana joutui rahoitusvaikeuksiin, Suomen Biografi Oy 1.7.1930 lopullisesti fuusioitiin uuteen omistajayhtiöönsä.

Suomen Biografi Oy:n toimitusjohtajina työskentelivät Emil Thorling 1918-19, August Sorjanen 1919-21, Kaarlo Kaira 1921-23, Toivo Hyvärinen 1923-26 ja Erkki Karu 1926-30.

Yhtiön pääkonttori sijaitsi Hakasalmenkatu 1:ssä Helsingissä. Kadun nimi muuttui vuonna 1928 Keskuskaduksi.

Kari Uusitalo
20.3.2013

Kirjallisuutta ja lähteitä

Suomen kansallisfilmografia 1. Helsinki: Edita 1996.

Kari Uusitalo: Eläviksi syntyneet kuvat. Suomalaisen elokuvan mykät vuodet 1896-1930. Helsinki: Otava 1972.

Kari Uusitalo: Meidän poikamme. Erkki Karu ja hänen aikakautensa. Helsinki: Valtion Painatuskeskus 1988.

Kari Uusitalo: Kuvaus-Kamera-Käy! Lähikuvassa suomifilmit ja Suomi-Filmi Oy. Helsinki: Kirjastopalvelu 1994.